Empowerment i jordemoderuddannelsen


Som afslutning på min masteruddannelse skrev jeg mit projekt om empowerment i jordemoderuddannelsen. Projektet tager udgangspunkt i det dilemma, der kan opstå, når dygtige studerende i praktikken oplever, at de alligevel ikke helt lever op til de forventninger, jordemødrene har til deres kommende kolleger. Disse forventninger kan være mere eller mindre explicitte og omhandle forventninger om ikke bare at kunne gøre det rigtige, men også være på den rigtige måde. Som en del af masterspecialet gennemførte jeg interview med jordemødre, der alle var involveret i den kliniske uddannelse af jordemoderstuderende.

                                                                                                     

Hele specialet kan downloades her som pdf

Derudover har jeg som led i Masteruddannelsen skrevet følgende opgaver/projekter, hvor fagets overskrift er angivet i parentes:

  • Ledelse af refleksive læreprocesser (Læringsteori)
  • Klinisk undervisning - undervisning af undervisende jordemødre (Organisatorisk Læring)
  • Dannelse - den refleksive praksis (Medicinsk Pædagogik)
  • Etik-didaktik - i den jordemoderstuderendes praktik (Didaktik og undervisningsformer)
  • Frigørende evalueringsformer (Evaluering af læreprocesser)
  • Intern prøve - summativ evaluering i jordemoderuddannelsen (Evaluering af læreprocesser)
  • Portfolio - evalueringsredskab i jordemoderuddannelsen (Evaluering af læreprocesser)

Tilbage til forsiden »